Ghid Construcții

Ghid Construcții este un site creat pentru a te ajuta să treci cât mai ușor prin traseul complicat care începe cu dorința de a avea propria casă sau de a realiza propriul tău proiect imobiliar, până la finalizarea lucrărilor și întreținerea clădirii de-a lungul duratei sale de viață.

Te gândești să construiești o casă, să modifici o clădire existentă, sau să începi propria ta investiție imobiliară. Trebuie să știi că nu întotdeauna aceasta este soluția de care ai nevoie în cazul tău.

Ce trebuie să știi dacă vrei să construiești

Ce trebuie să iei în considerare înainte de a decide să pornești la drum.

Succesul oricărei construcții depinde în primul rând de alegerea terenului care trebuie să fie potrivit pentru clădirea pe care ți-o dorești. Este bine să știi care sunt dimensiunile minime ale unui teren, ce poți construi pe el și cum, sau ce acte trebuie să verifici în cazul achiziției.

Alegerea terenului

Terenul construibil sau neconstruibil, restricții și limitări pentru construcții, încadrarea în regulamentul de urbanism

Aproape nimeni nu mai construiește din fondurile proprii. Cele mai multe proiecte necesită credite bancare. Acestea depind, pe de o parte, de solvabilitatea celui care le solicită, pe de altă parte, de proiectul pe care dorește să-l dezvolte.

Finanțarea investiției

Credit ipotecar. Calificarea pentru un credit. Avansul.

Autorizația de construire este obligatorie pentru realizarea oricăror lucrări, după obținerea unui certificat de urbanism și a unor avize, pe baza proiectului, deși nu acesta este motivul principal pentru care ai nevoie de un proiect.

Proiectare, avizare și autorizare

Construcțiile se realizează în baza proiectelor de arhitectură, rezistență și instalații, după parcurgerea procesului de avizare și autorizare.

Contractul cu un constructor trebuie să acopere toate situațiile legate de prețul lucrării, timpul de realizare, controlul calității, responsabilitățile părților, metodele și calendarul plăților, recepția lucrărilor șamd.

Selecția constructorului

Este ideal ca alegerea constructorului să se facă în baza unei selecții de oferte sau a unei licitații, în baza proiectelor de arhitectură, rezistență și instalații, precum și a listelor de cantități sau antemăsurătorilor incluse în aceste proiecte.

Controlul calității lucrărilor de construcții este o obligație atât pentru constructor, proiectant, cât și pentru client, beneficiar direct al lucrării, sau investitor.

Lucrările de construcții, montaj și instalații

Structura de rezistență, finisaje interioare și exterioare, izolații termice și hidrofuge, instalațiile de apă și canalizare, încălzire și ventilație, avertizare și stingere a incendiilor, montajul echipamentelor șamd

Orice construcție, pentru a funcționa, trebuie să fie branșată la rețelele de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale

Racorduri și branșamente

Cum, când și cum se fac branșamentele și racordurile la rețelele edilitare.

Adevăratul act de identitate al unei construcții este procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, care permite înscrierea sa în cartea funciară.

Recepția la terminarea lucrărilor

La terminarea lucrărilor de construcții, constructorul predă clientului clădirea.

Construcțiile au o durată de viață care depinde nu doar de calitatea lucrărilor, ci și de modul în care sunt întreținute.

Întreținerea, reparații și mentenanța de-a lungul vieții construcției

Ce este cartea construcției și la ce folosește. Cum, când și de ce trebuie efectuate lucrări periodice de întreținere, mentenanță și reparații.

Latest posts